Du är här

2010-04-15 - Ekonomi

Nytt vinstrekord för Wibax på turbulent marknad

2009 var det mest turbulenta året på kemikaliemarknaden under Wibax historia. Trots det kunde koncernen, med terminal i Örnsköldsvik, öka både omsättning och resultat jämfört med det tidigare rekordåret 2008.

– Wibax har slagit ett nytt All Time High trots en finanskris med den djupaste lågkonjunkturen under koncernens vd Thomas Sundqvist i en kommentar.

Rörelseresultatet blev 37,9 milj kr, en förbättring med +10,7 milj kr eller +40 procent jämfört med 2008. Koncernens sammanlagda omsättning nådde 433 milj kr (+14 milj kr).

2009 präglades av stark prispress med omfattande produktions­begräns­ningar. Wibax kunde utnyttja läget på en orolig marknad till att stärka egna positioner via högkvalitativa totallösningar och hög kostnads­effektivitet. Det gav utslag i ökade marknadsandelar.

Till Wibax starka konkurrenskraft bidrar ett globalt inköpsnätverk. Wibax har tecknat avtal med fler producenter jorden runt och har dessutom utökat sin produktportfölj med ännu fler intressanta kemiska produkter.

Med två ekonomiskt starka år i ryggen har Wibax investerat 35 miljoner kr under 2009. Den största satsningen är en ny sjöterminal i Norrköping med investeringar i fastigheter, tankar och cisterner.

Norrköping är nu tillsammans med Uddevallaterminalen en strategisk bas för Wibax expansion i södra Sverige och Europa. Större investeringar har även skett i terminalerna i Piteå och Skelleftehamn som tillsammans med Örnsköldsvik är baser i norra Sverige. Dessutom har Wibax egna produktionsanläggning i Piteå byggts ut. Organisationen har förstärkts med ett ökat antal anställda i takt med expansionen.

Dela med dig av denna artikel på: