Du är här

2010-04-16 - Ekonomi
Anna-Stina Nordmark Nilsson. Foto: Företagarna

Företagarlinjen bortglömd i vårbudgeten

Företagarna anser att regeringen ger småföretagen för lite fokus i vårbudgeten. Men budgeten får ändå en rosenknopp, mycket tack vare förslaget om enklare momsregler som underlättar för småföretagen.

– Det saknas en tydlig företagarlinje i vårbudgeten. Ska Anders Borgs prognoser om tillväxt och sysselsättning bli verklighet måste varje slant hamna rätt. Om inte småföretagen växer riskerar arbetslösheten bita sig fast på en fortsatt hög nivå, säger Anna-Stina Nordmark Nilsson, vd för Företagarna i en kommentar till vårbudgeten.

Enligt Konjunkturinstitutet finns det utrymme för ytterligare reformer på mer än 40 miljarder kronor för 2010 och 2011.

– En del av det borde redan nu användas till en sänkning av arbetsgivaravgifterna och egenavgiften. Det är den klart viktigaste tillväxtfrågan för Sveriges småföretag, säger Anna-Stina Nordmark Nilsson.
 
Det måste bli enklare och billigare att anställa. Därför bör även turordningsreglerna liberaliseras för småföretag och regelförenklingarna drivas vidare. Småföretagen behöver riskkapital för sin expansion.

– Inför därför ett riskkapitalavdrag för fysiska personer som satsar i onoterade aktiebolag och enskilda firmor, säger Anna Stina Nordmark Nilsson.

Budgeten får även en rosenknopp av Företagarna. Det gäller framför allt förslaget om enklare momsregler.

– Det är mycket bra med ökad möjlighet till kontantredovisning för aktiebolag. Det kan göra stor skillnad för ett litet företag att slippa betala in momsen till staten innan de fått betalt från sina kunder, och det är långt ifrån alla småföretag som kan använda dagens kvartalsredovisning. Detta är en reform som underlättar för dem, säger Anna Stina Nordmark Nilsson.

Dela med dig av denna artikel på: