Du är här

2010-04-18 - Samhällsinformation
Foto: Håkan Nordström

Nu ska sanden bort

I morgon, måndag, kör en fordonsarmada ut och för att påbörja årets sandupptagning.
Kommunens gator, vägar och cykel- och gångvägar ska sopas rena från den sand som tekniska kontoret sandat med under årets halkiga period.

Från kommunhåll varnas det för att bullret och dammet från fordonen kommer att vara störande.

Totalt är det mellan 5- och 6000 ton sand som ska tas om hand, vilket ändå är lite i jämförelse med 2007-2008 då halka och väderlek krävde 24 000 ton. Detta eftersom årets vinter har varit snörik och haft få dagar med tö och halka.

Upptagningen sker enligt en särskild turordning som varierar från år till år för att det ska bli så rättvist som möjligt.
Dela med dig av denna artikel på: