Du är här

2010-04-21 - Nyheter/Reportage

Ny vårdcentral på gång i Örnsköldsvik

Landstinget Västernorrland har nu godkänt en ansökan om att driva vårdcentral i Örnsköldsvik enligt Vårdval Västernorrland.

Det är företaget PHC Resurs som planerar att etablera sig lokalt i Örnsköldsvik.

– Planen är att öppna så snart det går, men realistiskt tittar vi på den första november, säger distriktsläkaren och företagets vd Staffan Salomonsson. Huvudspåret är att öppna i den tidigare vårdcentralen Vikens lokaler. Men det finns även andra lokaler vi tittar på. Vi kommer att behöva anställa läkare, sjuksköterskor, sekreterare och alla andra som behövs.

Den 1 januari 2010 infördes Vårdval Västernorrland. Det innebär att länets medborgare fritt kan välja vårdcentral. Det innebär också att privata vårdgivare efter godkännande får driva vårdcentral enligt landstingets regelbok för vårdval. Förutom PHC Resurs i Örnsköldsvik har ytterligare fyra företag fått godkänt i länet, två i Sundsvall och två i Härnösand.

Dela med dig av denna artikel på: