Du är här

2010-04-27 - Samhällsinformation

Kommunen manar till brasförsiktighet

Majbrasor är en fin gammal tradition för att fira vårens ankomst - men eldning kan även ställa till problem om brasan inte anläggs rätt.
Kommunen har därför sammanställt en lista med råd och regler för alla med brasplaner.

Placering:
Brasan måste också vara på minst 50 meters avstånd från byggnader, 25 meters avstånd från gran-och tallskog samt på minst 50 meters avstånd från närmaste luftledning.

Redskap:
Strilkannor och krattor skall finnas till hands för att kunna användas vid släckingsarbete.

Miljöaspekter:
Brasan ska vara "ren" och utgöras av enbart ris och rent trä. Elda i-n-t-e däck, hushållsavfall, impregnerat trä, målat trä eller dylikt
När brasan brunnit ska den också rensas från spik, metallbeslag och liknande.

Tillstånd:

Eldning på allmän plats (park, parkområde) fordrar tillstånd som söks hos polismyndigheten.

Släckning:
När brasan brunnit ned skall glöden släckas och området städas
Den som tänder brasan är också ansvarig för att se till att den släcks.

Frågor angående eldning: Räddningstjänsten 0660-787 50
Dela med dig av denna artikel på: