Du är här

2010-04-28 - Samhällsinformation
Eventuellt tvingas kommunen stänga fler skolor för att klara besparingarna. Foto: Håkan Nordström

Kommunen förberedd på besparingar

Örnsköldsviks kommun måste spara 56 miljoner kronor vilket kan tvingas ske genom att skolor och fritidsgårdar stängs. Detta för att bringa balans i kommunens ekonomi.

För att vara förberedda på besparingarna har kommunens förvaltningar presenterat ett förslag på möjliga åtgärder som innefattar såväl en bantning av personaltäthet på äldreboenden som färre nummer av tidningen Nolaskogs. Sammanlagt uppgår sparförslagen till en minskning av de kommunala kostnaderna med 103 miljoner, av vilka 56 alltså ska sparas in. Vilka av förslagen som kommer att genomföras är ännu inte klart.

Dela med dig av denna artikel på: