Du är här

2010-05-02 - Samhällsinformation
Dags att deklarera. Foto: Märta Karlsson

Nyheter i årets deklaration

Senast den 3 maj ska inkomstdeklarationen vara inlämnad, men har du koll på årets nyheter?

Beloppsgränsen för när du får dra av kostnader för resor till och från arbetet har höjts från 8 000 till 9 000 kronor.

Från och med inkomståret 2009 värderas förmånen att ha en lånedator till marknadsvärdet, istället enligt schablon som tidigare. Om datorlånet avtalats 2006 eller tidigare kan förmånsvärdet även för 2009 beräknas schablonmässigt till 400 kronor per månad, om vissa förutsättningar är uppfyllda.

Schablonavdraget för den som hyr ut sin privatbostad eller hyresrätt har höjts till 12 000 kronor.

Det nordiska skatteavtalet har ändrats. Nu ska du i vissa fall redovisa pensionen från annat nordiskt land i deklarationen.

Du som haft kostnader för ROT-arbete (reparation, underhåll, ombyggnad och tillbyggnad) kan få skattereduktion för husarbete.

Bestämmelserna om avskattning av personaloptioner vid utflyttning från Sverige har slopats.

Ett förhöjt grundavdrag för pensionärer har införts.

Till taxeringen 2010 har expansionsfondskatten sänkts från 28 % till 26,3 %. Därför betalar Skatteverket vid taxeringen 2010 tillbaka expansionsfondskatt med ett belopp motsvarande 1,7 % av din expansionsfond vid taxeringen 2009.

Dela med dig av denna artikel på: