Du är här

2010-05-03 - Ekonomi
Företagarnas chefsekonom Lars Jagrén. Foto: Företagarna

Nu tar det fart uppåt

Efter fjolårets svaga utveckling har konjunkturen förbättrats avsevärt under det senaste halvåret. Omsättning och sysselsättning har ökat och tillväxten väntas ta rejäl fart under det kommande året.

Vart tredje småföretag planerar att nyanställa och över 70 procent av småföretagen anger att det finns goda möjligheter att expandera. Den samlade konjunkturindikatorn steg från -8 i höstens mätning till 26 och väntas öka till hela 132 på ett års sikt.

Liksom tidigare är konjunkturläget bättre i tjänstesektorerna än i industrin. Men optimismen inför det kommande året är stor och samtliga branscher och alla län räknar med en uppgång.    

– Barometern visar att det nu har vänt uppåt, även om det i många branscher och län sker från en mycket låg nivå. I höstas såg vi de första tecknen på att orderingången börjat förbättras. Nu ser vi att även omsättningen och sysselsättningen börjar öka, säger Företagarnas chefekonom Lars Jagrén.

Speciellt positivt för samhällsekonomin är att så många företag planerar att öka sysselsättningen. Om vi försiktigt antar att de företag som räknar med att nyanställa, anställer en enda person var, skulle detta ge omkring 65 000 nya jobb.
 
– Småföretagen har alltså möjlighet att bli den tillväxtmotor som Sverige behöver. Över 70 procent av förtagen ser expansionsmöjligheter. Men det finns givetvis risker. De största hindren för att kunna växa är en fortsatt svag efterfrågan i många sektorer. Men 18 procent av företagen anger arbetskostnaden och 16 procent svårigheten att få tag på rätt utbildad arbetskraft, som det största hindret. Detta understryker vikten av lägre arbetsgivaravgifter samt en bättre fungerande arbetsmarknad. Åtgärder som gör att dessa företag verkligen kan och vågar växa har därför sällan varit viktigare än nu, säger Lars Jagrén.

Det är just därför som det nu behövs en Företagarlinje i politiken.

Småföretagsbarometern produceras i samverkan mellan Företagarna och Swedbank. Undersökningen omfattar 4 325 företag över hela landet med 1-49 anställda.

Dela med dig av denna artikel på: