Du är här

2010-05-11 - Ekonomi

Läget på jobbfronten dubbelt så bra

Varslen har halverats och antalet lediga jobb ökar – så ser det ljusnande arbetsmarknadsläget ut i Västernorrland.

Cirka 7 500 personer är i dag helt arbetslösa och lika många deltar i arbetsmarknadspolitiska program, där närheten till arbetsmarknaden skapar kontakter och förutsättningar för jobb.

– Nu känns det som om det lossnar på marknaden, säger arbetsförmedlingschefen Michael Persson. Jämfört med april 2009 har ökningen av lediga platser under månaden varit mer än 100 procent, och antalet personer som fått anställning ökade med ca 20 procent jämfört med i fjol. Det bådar gott inför sommarsäsongen. 

 Samtidigt är utmaningarna fortfarande stora.

– Arbetslösheten är fortfarande hög, om än inte lika kraftigt stigande de senaste månaderna, och tiderna i arbetslöshet tenderar att bli allt längre, därav ökningen av långtidsarbetslösheten, och framför allt drabbas personer som är utrikesfödda eller har låg utbildningsbakgrund.

Enligt Persson kommer det dröja innan man får ser stora minskningar av arbetslösheten

 – En förändring har alltid fördröjning innan den slår igenom, och med den senaste tidens oro inom den europeiska ekonomin lär det dröja ett bra tag, säger han. Men det finns positiva nyheter också. Länets arbetsförmedlingar har lyckats bra med de arbetsmarknadspolitiska praktikåtgärderna som gör att personer står nära arbetsmarknaden, och också har allt fler, närmare 1 000 personer nystartsjobb. Allt fler startar egen verksamhet och det visar att länet har ett företagsvänligt klimat.

Dela med dig av denna artikel på: