Du är här

2010-05-26 - Nyheter/Reportage

Extra i lönekuverten för Domsjöanställda

3 000 kronor extra – det väntade de 345 heltidsanställda vid Domsjöfabriker då de öppnade lönekuvertet för maj månad.

Anledningen till den kryddade lönen är att företaget uppvisar ett gott ekonomiskt resultat under årets första kvartal – någonting som ledningen tycker ska gynna de anställda.

– Det här är en uppmuntran från styrelsen för det har varit mycket arbete och nu går det bra, säger Monica Backerholm kommunikationsansvarig Domsjöfabriker.

Det var en enig styrelse som vid det senaste styrelsemötet beslöt att avsätta en miljon kronor till medarbetarna, under förutsättning att ett satt ekonomiskt mål uppnåddes – vilket gjordes.

– Även om det till stor del är omvärldsfaktorer som styr lönsamhetsutvecklingen är alla insatser oerhört viktiga, säger styrelseordförande Malcolm Norlin. Måhända var det så att det krävdes ännu hårdare arbete under den tuffa perioden förra året, men då fanns inget ekonomiskt utrymme för att visa uppskattning på det här sättet.


Dela med dig av denna artikel på: