Du är här

2010-05-28 - Nyheter/Reportage
Foto: Håkan Nordström

BAE Systems outsourcar IT-verksamhet

Försvarsjätten BAE Systems väljer att outsourca sin IT-verksamhet i Sverige till CSC. Det femåriga kontraktet har ett totalt värde på 154 miljoner SEK. Avtalet innebär att CSC stärker sin position inom den svenska försvarsindustrin och förser BAE Systems i Sverige med en helt konsoliderad tjänst.

I Sverige består BAE Systems av tre divisioner: BAE Systems i Örnsköldsvik, en ledande tillverkare av strids- och terrängfordon; BAE Systems i Karlskoga, verksamma inom utveckling, marknadsföring och underhåll av smarta vapensystem inom områdena intelligent ammunition, indirekt eld, stridsfordon, torn, militära vapen och luftvärnsrobotssystem; och BAE Systems i Linköping, som erbjuder skräddarsydda utbildningar och övningslösningar.

– Med en historia av flera IT-leverantörer tar nu BAE Systems det strategiska steget för att konsolidera sin IT-verksamhet till en enda leverantör. Vi valde CSC för deras globala räckvidd, innovativa teknologibaserade lösningar och fördjupade kunskaper om försvarsindustrin. Med det nya avtalet har vi möjlighet att öka produktiviteten, standardisera och förbättra service nivåerna, samt minska kostnaderna”, säger Håkan Sundell, CIO på BAE Systems.

Enligt avtalet kommer nu all IT-drift och helpdesk att hanteras från CSC:s datacenter i Linköping. Det möjliggör för BAE Systems att virtualisera och konsolidera sin IT-miljö. CSC kommer även att använda sin klientplattform mPOWER, som är en automatiserad lösning för hantering av IT-infrastruktur, vilket inkluderar mobiltelefoner, utskriftstjänster och avancerade säkerhetsfunktioner.

– Vi är jätteglada att ha blivit valda av BAE Systems för att hantera deras IT-verksamhet i Sverige. Vi kommer att kombinera vår lokala operativa kapacitet och systemintegrationslösningar med vår klientplattform mPOWER för att effektivisera kundens IT-verksamhet. Avtalet är ett erkännande av vår framgångsrika, långsiktiga relation med BAE Systems över hela världen och vår globala kapacitet inom försvarsindustrin, säger Mark Farrell, VD på CSC Sverige.

CSC levererar idag IT-tjänster till BAE Systems i Storbritannien. Det nya outsourcingavtalet med CSC möjliggör för BAE Systems att utvidga sin integrerade IT-plattform till Sverige.

– Med denna affär stärker CSC i Sverige ytterligare sin position som en ledande IT leverantör till den svenska försvarsindustrin, säger Björn Söderberg, Affärsområdeschef Försvarsindustrin på CSC i Sverige.

Dela med dig av denna artikel på: