Du är här

2010-05-29 - Samhällsinformation
Foto: Håkan Nordström

Nästan två miljoner till utsatta människor

Under Svenska kyrkans fastekampanj samlades nästan två miljoner kronor in till Härnösands stift.

Temat för årets fastekampanj var rent vatten. Tillgången på rent vatten i världen minskar för varje år och konsekvenserna för människorna är ödesdigra.

Under kampanjens sex veckor arbetade både frivilliga och anställda i Svenska kyrkans församlingar med insamling och information om vattensituationen i världen.

Härnösands stift samlade in 1 955 000 kronor, vilket är cirka 200 000 kronor mer än förra gången.

– Jag känner mig glad och stolt över resultatet, säger den internationelle handläggaren Jan Sjöberg.

Dela med dig av denna artikel på: