Du är här

2010-06-01 - Samhällsinformation
Foto: Håkan Nordström

Ö-vik bäst och femte bäst på klimat

Örnsköldsvik är landets femte bästa klimatkommun – och den klart bästa i länet.
Det visar Klimatindex 2010, Naturskyddsföreningens stora granskning av kommunernas klimatarbete.

Klimatindex 2010 baseras på en enkät som skickats ut till Sveriges alla kommunchefer.
– Hela granskningen synliggör fantastiska klimatambitioner i många kommuner vilket borde inspirera rikspolitiker, säger Svante Axelsson generalsekreterare i Naturskyddsföreningen. 

Örnsköldsvik, som hade höga poäng i alla delmoment, får mycket beröm av Naturskyddsföreningen för sitt klimatarbete. Undersökningen är indelad i tre stora delar: Trafik och samhällsplanering, effektiv energianvändning samt kommunens ambitioner med klimatmål och vilka utsläppsminskningar som hittills åstadkommits.

Kommunerna belönades också för minskad klimatpåverkan av mat, internationella projekt som minskar utvecklingsländers utsläpp och stimulans för gröna jobb.
– Kommunerna har helt klart intensifierat sitt arbete med att göra klimatomställningen, säger Emma Lindberg, projektledare för Klimatindex 2010. De minskar klimatpåverkan från sina byggnader och anpassar infrastrukturen för ökad livskvalitet och ett mindre fossilberoende samhälle.
Dela med dig av denna artikel på: