Du är här

2010-06-01 - Samhällsinformation

I dag skärps lagen

Från och med dagens datum, 1 juni, råder strängare regler till sjöss.
Nu väntar blåskontroller och en maxgräns på 0,2 promille för båtfolk i farten.

Alla förare som kör båtar som är större än 10 meter eller går minst 15 knop omfattas av den nya lagen. Det innebär att det nu är samma regler på sjön som på vägarna, med en promillegräns på 0,2.

Polis och kustbevakning får också stanna båtar som ser ut att omfattas av regelverket. Det innebär exempelvis att förare av båtar som "bara" är 9,6 meter långa kan få göra rutinmässiga alkoholutandningsprov.
Dela med dig av denna artikel på: