Du är här

2010-06-02 - Mellansel

Nytt avtal med Mellansels IF

Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige godkänner det förslag till nytt avtal med Mellansels IF som kultur- och fritidsförvaltningen upprättat.

Förslaget gäller drift och skötsel av den kommunägda fritidsanläggningen i Mellansel som innehåller fritidshus, friluftsbad, isbana och anläggningsytor.

Dela med dig av denna artikel på: