Du är här

2010-06-07 - Samhällsinformation
Foto: Ulf Eklund

Landstinget fortsätter att minska elförbrukningen

Elförbrukningen i Landstinget Västernorrland fortsatte att minska under årets första fyra månader. Det visar en ny avstämning i kampanjen Energismart i Norr, där de nordligaste landstingen har som mål att minska elanvändningen med 5 procent före 2011.
– Vi fortsätter att ta steg i rätt riktning, säger Monika Sundström, projektledare, Energismart i Norr.

Även om minskningen i elförbrukning är liten procentuellt så är ändå påverkan på landstingets energikostnader stor.

– Med vinterns höga elpriser så hade våra kostnader blivit mycket högre om vi inte sparat på elen. För Landstinget Västernorrland gäller det till exempel 500 000 kronor, säger Jan Lindberg, energicontroller, Landstinget Västernorrland.

Att medarbetarna spelar en viktig roll i arbetet med att minska elförbrukningen är landstingen i norr överens om.

– Det är inte bara stora förändringar i byggnader och teknik som har gett minskningarna, utan även medarbetarnas engagemang i energispararbetet. Genom små handlingar, så som att stänga av datorskärmen och släcka belysning som inte behövs, bidrar de varje dag till en minskad elförbrukning, menar Monika Sundström.

Kampanjen Energismart i Norr är en gemensam satsning av landstingen i Jämtland, Norrbotten, Västerbotten och Västernorrland. Kampanjen är främst inriktad på information till personalen men innehåller också en informell tävling där vinnaren blir det landsting som minskat sin elförbrukning mest 2011. Men tävlingsandan påverkar inte landstingens samarbete negativt.

– Samarbetet mellan landstingen är väldigt bra och vi inspirerar varandra, säger Peter Töyrä, energiingenjör, landstinget i Västerbotten. Vi har regelbundet avstämningar där vi utbyter erfarenheter och idéer kring energiarbetet.

Dela med dig av denna artikel på: