Du är här

2010-06-08 - Samhällsinformation
Foto: Håkan Nordström

Landstinget skärper klimatmålen

Landstingeti länet satsar nu stort på energieffektivisering och förnybar energi. I den nya miljö- och energiplanen, som landstingsstyrelsen behandlade på tisdagen, sätts det nu upp skärpta mål till 2014 på sex olika områden.

Det handlar om transporter, energieffektivisering, förnybar energi, lustgas, kemikalier, miljöledning och hållbara inköp.
De nya målen innebär att Landstingets klimatpåverkan ska minska med ytterligare 30 procent till 2014.
– Landstinget vill vara med och påverka omställningen till ett hållbart samhälle. Låg energianvändning och förnybar energi kommer dessutom att ge lägre kostnader i framtiden, säger landstingsstyrelsens ordförande Elisabet Strömqvist.

I de fortsatta satsningarna ingår halverade koldioxidutsläpp för tjänsteresor samt rening av lustgasutsläpp vid förlossningar.Energimyndigheten stöder det fortsatta energiarbetet genom att bidra med pengar under de kommande fem åren.

Dela med dig av denna artikel på: