Du är här

2010-06-09 - Samhällsinformation

Ökade ersättningar för läkarbesök i hemmen föreslås

För att stimulera till fler läkarbesök i hemmen och på särskilda boenden föreslås att ersättningen för detta ökas från dagens 208 kronor till 410 kronor.

Det är Socialdemokraterna och Vänsterpartiet i länet som ligger bakom förslaget som ska fungera som ett styrmedel för att prioritera hemsjukvård och läkarbesök på särskilda boenden. Bakgrunden är att det under årets första tre månader gjordes ungefär 1500 läkarbesök i hemmen och på särskilda boenden. För detta ändamål har landstinget betalat ut runt 300 000 kronor. Jämförelsevis så har under samma period ca 5 miljoner kronor betalats ut för över 120 000 telefonkontakter.

För att finansiera ökningen av ersättningen för läkarbesök i hemmen och på särskilda boenden föreslås samtidigt att ersättningen för telefon- och e-kontakter med läkare sänks från 60 till 55 kronor per kontakt. Åtgärden beräknas därmed vara kostnadsneutral om målsättningen att antalet läkarbesök i hemmen och på särskilda boenden skulle öka med 25 procent nås.

– Detta innebär att äldre och sjuka, inte minst på landsbygden, som idag har svårt att ta sig till vårdcentralen eller akutmottagningen, får lättare att komma i kontakt med läkare, säger Susanne Sundqvist (V).


Dela med dig av denna artikel på: