Du är här

2010-06-09 - Samhällsinformation
Ungdomsmottagningens arbete med kondomskola och kondomkörkort har stor betydelse för minskningen av antalet aborter i länet. Foto: Håkan Nordström

Tonårsaborterna minskar i länet

Västernorrlands län är ett av de län i Sverige där antalet tonårsaborter minskat allra mest. Minskningen mellan år 2008 och 2009 är hela 16,3 % bland kvinnor 15-19 år. Riket i övrigt har en minskning på 7,7 %.

– Det är verkligen glädjande att antalet aborter minskat, säger Berit Samuelsson Nyberg, som är verksamhetschef för Barnmorskemottagningarna och Ungdomsmottagningarna inom primärvården i Västernorrland. Vad minskningen beror på är svårt att säga, men vi vet att Ungdomsmottagningens oförtrutna arbete med kondomskola och kondomkörkort har stor betydelse.

Ungdomsmottagningarnas personal har träffat ca 10 000 ungdomar i länet under 2009 och informerat om könssjukdomar och vikten av att använda kondom. Antalet klamydiafall i länet har minskat och nu även antalet aborter.

– Att vi i länet har en länsgemensam smittspårare har medfört att mer tid kan ägnas åt utåtriktad verksamhet, säger Berit Samuelsson Nyberg. Vi har även haft möjlighet att ha motiverande samtal med ungdomarna. Detta är säkerligen en bidragande orsak till minskningen av klamydiafall och antalet aborter.

Dela med dig av denna artikel på: