Du är här

2010-06-09 - Nyheter/Reportage
Hälsa på Hans Grundberg, Kristina Elg Christoffersson, Håkan Östman, Roland Agnemo, Peter Blomqvist och Peter Strunk på torsdag. Foto: Pressbild

Invigning av DomInnova

Imorgon, torsdag, är det invigning av och öppet hus på Domsjö Fabrikers nya satsning DomInnova – en avdelning där framtidsfrågor ska undersökas och nya produkter utvecklas.

DomInnova ska undersöka hur de tre affärsområdena cellulosa, etanol och lignin ska kunna utvecklas ytterligare och hur Domsjö Fabriker ska vidareförädla cellulosan och ligninet och producera produkter med högre värde. De ska även titta på möjligheterna att bredda produktionen genom att utvinna fler ämnen ur procesströmmarna. Idag finns ämnen som påverkar processen negativt, men eventuellt skulle kunna utvinnas och säljas. Målsättningen är att bioraffinaderiet ska växa med ytterligare affärsom­råden.

Avdelningen består idag av Hans Grundberg, Kristina Elg Christoffersson, Håkan Östman, Roland Agnemo, Peter Blomqvist och Peter Strunk.

Dela med dig av denna artikel på: