Du är här

2010-06-09 - Samhällsinformation
Foto: Håkan Nordström

Ändrade rutiner minskar vårdköer

Ändrade rutiner ska korta väntetiden för mammografipatienter i Örnsköldsvik med en misstänkt knöl i bröstet.

Som det ser ut idag skickas patienterna först på remiss till kirurgavdelningen som i princip bara skriver om primärvårdsremissen till en röntgenremiss. Detta innebär att patienten får vänta längre än nödvändigt, vilket är mycket olyckligt vid denna typ av omständigheter. Samtidigt som de remisskrivande kirurgerna inte tillför processen något och får använda arbetstid utan patientnytta.

Därför ändras rutinerna i Örnsköldsvik så att primärvården skickar remissen direkt till röntgen, vilket både kommer att korta patienternas väntetid och spara arbetstid på sjukhusets kirurgavdelning. De nya rutinerna gäller från halvårsskiftet och resten av 2010.

 

Dela med dig av denna artikel på: