Du är här

2010-06-17 - Samhällsinformation
Hjälm, rätt använd, vid mopedkörning förebygger svåra skador och räddar liv vid olyckor.

Ödesdigert med hjälmslarv

Åtta av tio olycksdrabbade mopedister slarvar med hjälmen.

Rätt använd hjälm har en avgörande betydelse för hur det går för den som råkar ut för en mopedolycka. Moped är det färdmedel som ger upphov till flest olyckor hos ungdomar i trafiken. Och den vanligaste orsaken till att ungdomar skadas eller dör i mopedolyckor är att de saknat hjälm eller tappat hjälmen vid olyckan.

Mopeder är en större trafikfara för barn än personbilar. När det gäller ungdomar upp till 17 år har flera som åkt moped omkommit eller skadats de senaste åren. Så har det sett ut sedan 2005.

Att inte använda hjälm eller att ha en hjälm som är felaktigt fastspänd betyder livsfara för den som råkar ut för en mopedolycka. 42 procent av de barn och ungdomar som omkom eller skadades i samband med en mopedolycka åren 2000 – 2006 hade ingen hjälm, och 36 procent hade tappat hjälmen, vilket tyder på att den inte suttit riktigt fastspänd.

– Skador i huvud och skalle är den vanligaste dödsorsaken i mopedolyckor. Och även om man överlever en mopedolycka, är risken stor att man får bestående men om huvud och skalle har skadats. Att använda hjälm och se till att den är ordentligt fastspänd borde därför vara en självklarhet för alla som åker moped, säger Tommy Erlandsson skadechef på Länsförsäkringar Västernorrland.

Hälften av dem som omkommer på moped är ungdomar mellan 14 och 17 år. Tre av fyra av dessa saknade hjälm eller tappade sin hjälm vid olyckan. Av dessa bedöms hälften ha kunnat klara sig om de hade använt hjälmen rätt.

I Västernorrland anmäldes 60 fall av personskador i samband med mopedolycka under 2009. Majoriteten av anmälningarna gällde skador efter olycka med så kallad EU-moped.

Fakta, mopedolyckor:
Antalet svårt skadade mopedister har stadigt ökat sedan slutet av 90-talet, samtidigt som antalet skadade i olyckor med personbilar har minskat. Årligen skadas omkring 300 personer svårt i mopedolyckor. Antalet omkomna är i genomsnitt 11 personer per år. Av de som skadas är en majoritet under 18 år.

Risken att skadas svårt eller omkomma när man kör moped med klass 1, också kallad EU-moped, är jämförbar med risken att skadas eller omkomma när man färdas på motorcykel.

De största säkerhetsriskerna vid mopedkörning (alla åldrar)
• Saknar hjälm/har felaktigt fastspänd hjälp
• Hög hastighet/trimmad moped
• Alkoholpåverkan

Minst fyra av tio omkomna i mopedolyckor åren 2005-2008 saknade eller tappade hjälmen vid olyckstillfället. 50 procent av mopederna i dessa olyckor var trimmade. Ingen person under 18 år som kört moped i de undersökta dödsolyckorna var alkoholpåverkad.
Källa: Trafikverket

Dela med dig av denna artikel på: