Du är här

2010-06-20 - Samhällsinformation
Sommarvägarna är inte alltid så säkra, så var försiktiga när ni ger er ut. Foto: Håkan Nordström

Flesta bilolyckorna sker på sommaren

Många tror att det är vanligare med trafikolyckor under vintern med snö och halt väglag. Det stämmer inte. Istället sker det både fler och allvarligare olyckor under sommaren.

Fler bilister, snabbare körning och körning på små och smala vägar med dåligt underlag och orensade vägrenar gör att olyckorna ökar under sommarmånaderna.

– Till viss del kan den stora skillnaden i bilens krockkraft mellan vinter- och sommarolyckor förklaras med att fler kör fortare på sommaren, men det är bara halva sanningen. En av de viktigaste förklaringarna är att många vägar har för låg säkerhetsstandard. Utan snön som naturlig krockdämpare håller vägarna inte godkänd säkerhetsstandard och olyckorna blir svårare, säger Niklas Stavegård, trafiksäkerhetsansvarig på Motormännen och fortsätter.

– Hur stor krockkraften blir beror på hur snabbt uppbromsningen sker. Ett tvärt stopp mot ett träd eller en stor sten ger högre krafter och svårare skador än om krocken sker mot ett deformerbart räcke. Vägens utformning har därför avgörande betydelse för hur våldsam och svår olyckan blir, säger Niklas Stavegård.

Motormännen har analyserat över 400 trafikolyckor där bilarna haft så kallade svarta lådor som mäter både hastigheten och krockkraften.

De svåraste olyckorna drabbar framför allt män. Under sommaren ökar andelen svårt skadade män med 50 procent jämfört med vintermånaderna. För kvinnor minskar antalet svåra olyckor med 16 procent under sommarmånaderna.

– Trafiksäkerhet handlar i stor utsträckning om att använda bälte, hålla hastigheten och köra nyktert. Här är kvinnorna betydligt bättre än männen. Om fler skulle ha den attityden skulle antalet svåra olyckor minska radikalt, avslutar Niklas Stavegård.

 

Kör försiktigt i sommar!

 

 

Dela med dig av denna artikel på: