Du är här

2010-06-20 - Samhällsinformation

Vårdgarantin är snart lag

Landstinget omorganiserar för att hänga med och om några veckor börjar den att gälla som lag, men vad innebär vårdgarantin egentligen?

En patient som söker vård ska få kontakt med primärvården samma dag.

Om primärvården gör bedömningen att patienten behöver träffa en läkare ska patienten få göra det inom sju dagar.

Får patienten en remiss till specialistvård ska patienten få tid för besök inom 90 dagar.

Om patienten behöver en operation ska tid för denna bokas inom ytterligare 90 dagar.

Den 7 juli i år blir vårdgarantin lag. Om landstinget så inte kan uppfylla detta ska det se till att patienten kan få hjälp genom en annan vårdnadsgivare utan extra kostnad för patienten.

Landstingen och de enskilda yrkesutövarna har skyldighet att informera patienterna om dessa rättigheter.

 

 

Dela med dig av denna artikel på: