Du är här

2010-06-25 - Samhällsinformation

Tio miljoner till vårdsamverkan i Ö-vik

Socialdepartementet samt Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) beviljar 10 mkr till Vårdsamverkan Ö-vik för satsningar kring ”de mest sjuka äldre”.

Av 94 ansökningar beviljades 19. En av dessa var Vårdsamverkan Ö-viks ansökan om projektmedel för satsningar för att förbättra vård och omsorg kring patientgruppen ”mest sjuka äldre”. Det innebär 3,3 mkr per år under tre år till arbetet i Örnsköldsvik.

Vårdsamverkan Ö-vik, är ett samarbete mellan kommun, primärvård och sjukhus i Örnsköldsvik som syftar till att intensifiera samverkan och gemensamt utveckla vård och omsorg för Örnsköldsviks kommuninvånare.

Man har gemensamt ansökt om stimulansmedel till ett utvecklingsprojekt med inriktning på de mest sjuka äldre. En ansökan som nu beviljas.

– Ytterligare ett gott exempel på att samarbete lönar sig, inte bara ekonomiskt, utan i att skapa mervärde för dem vi är till för, säger kommunalrådet Elvy Söderström.

Dela med dig av denna artikel på: