Du är här

2010-06-28 - Mat & dryck
Foto: Håkan Nordström

Tillåtet att grilla på egen uteplats

Att grilla utomhus uppskattas av många, men i flerfamiljshus kan åsikterna gå isär. Alla uppskattar det inte. Att det bara varit tillåtet att använda elektrisk grill har många hyresgäster haft synpunkter på.

Som en konsekvens av det har fastighetsägare  lyssnat på de boende och bestämt sig för att från i år på försök också tillåta traditionell grillning, det vill säga med gasol/kol eller briketter.

Dock endast för hyresgäster som har tillgång till egen uteplats i markplan. På grund av brandrisken gäller även framöver för boende med balkong att endast elektrisk grill accepteras. 

Vid alla former av grillning gäller självfallet att ta ansvar och visa respekt för sina grannar. De fastighetsägare som valt det nya förhållningssättet kommer att följa upp resultatet av den förändrade inställningen. Om det fungerar väl kommer den att permanentas.

Dela med dig av denna artikel på: