Du är här

2010-06-30 - Samhällsinformation
Foto: Håkan Nordström

Nya lagar möter Öviksborna i morgon

Värnplikten slopas, det blir hårdare straff för grova våldsbrott och bilbesiktningen ska få konkurrens. Det är några av de lagar som börjar gälla från och med i morgon, 1 juli.

Sammanlagt är det 69 nya eller ändrade lagar som börjar gälla den 1 juli. Bland annat ska straffen för grova våldsbrott skärpas, en ny skollag införs som innebär att förskolan blir en egen skolform och fackens möjlighet att ta till stridsåtgärder mot utländska arbetsgivare i Sverige för tvinga dem att sluta kollektivavtal ska begränsas som ett resultat av den så kallade Laval-domen.

Mer som är nytt

Värnplikt
Värnplikten avskaffas. Istället införs en tre månader lång utbildning för rekryter som vill arbeta inom försvaret. Men om inte försvaret får tillräckligt många frivilliga på detta sätt kan värnplikten återinföras.

Barnfamiljer
Kommunernas skyldighet att ordna allmän förskola utvidgas till att gälla från och med höstterminen då barnet fyller tre år.
Flerbarnstillägget höjs. Det blir 50 kronor extra i månaden för det andra barnet, 100 kronor extra för tredje barnet, 150 för det tredje och 200 kronor i höjning för det fjärde barnet och ytterligare barn därefter.
Landstingen ska debitera föräldrarna till barn då de uteblir från ett bokat läkarbesök eller en tandläkartid – inte barnet.

Företag
Bilbesiktningen ska få konkurrens. Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, Swedac, ska ackreditera privata besiktningsföretag så att de kan utföra tjänsten.
Nya företagare ska få rätt till sjukpenningsgrundande inkomst de första två åren. Inkomsten ska motsvara vad en anställd har i lön. Dessutom ska egenföretagare få ersättning för vård av sjukt barn på villkor som liknar de som anställda har.

Brott och straff
Preskriptionstiden för ett antal grövre brott slopas. Som mord, dråp, folkmord, grovt folkrättsbrott och terroristbrott som innefattar mord och dråp. Dessutom skärps straffen för flera brott.
Häktade ska kunna sitta inlåsta i upp till två veckor i jämförelse med tidigare högst en vecka, i väntan på rättegång.
Barn under 15 år ska kunna drogtestas med tvång, efter beslut av åklagare. Det blir även tillåtet att ta DNA-prover i brottsutredningar mot barn. Dessutom ska det bli obligatoriskt för polisen att utreda brott där barn är misstänkta för brott som kan ge minst ett års fängelse.

Vård
Vårdgarantin blir lag vilket bland annat innebär att landstingen ska informera varje patient om dennes rättigheter, och rapportera in kötider till en nationell databas. Patienter med svåra sjukdomar ska ha rätt att få ett ytterligare utlåtande från annan läkare.

Studenter
CSN kan kräva omedelbar återbetalning av studielån från de studerande som inte sköter sig. Kårobligatoriet på universitet och högskolor avskaffas.

Arbetslösa
Arbetslösa ska själva få välja vem som ska hjälpa dem att få jobb – Arbetsförmedlingen eller privata jobbcoacher.


Dela med dig av denna artikel på: