Du är här

2010-06-30 - Samhällsinformation
Siv Sandberg är t.f. förvaltningschef på Kultur -och fritid v. 27 och v. 31

Vill du ta kontakt med Kultur -och fritidskontoret?

Vi listar vilka personer som jobbar vilka veckor, samt telefonnummer.

Ansvarig kontoret

v. 26 Karin Sjödin, 886 11
v. 27 Lena Lundin, 881 19
v. 28 Gunnar Holmberg 889 20, 070-636 68 02
v. 29 Arne Ögren, 070-522 09 43
         Tommy Strand 880 38, 070-325 91 73
v. 30 Ann-Britt Åström, 881 12, 070-398 15 06
v. 31 Karin Sjödin, 886 11

T.f. förvaltningschef

v. 27 Siv Sandberg 885 61, 070-346 87 20
v. 28 Sune Westberg, 881 10, 070-659 01 74
v. 29 Katarina Larsson, 880 33, 070-191 28 28
v. 30 Katarina Larsson (se ovan)
v. 31 Siv Sandberg (se ovan)
v. 32 Göran Sundeby, 885 96, 070-318 29 45

Dela med dig av denna artikel på: