Du är här

2010-07-01 - Samhällsinformation
Vårdsamverkan är ett samarbete mellan kommun, primärvård och sjukhus i Örnsköldsvik.

Stimulansmedel till Vårdsamverkan i Örnsköldsvik

Vårdsamverkan i Örnsköldsvik får 10 miljoner kronor av Socialdepartementet och SKL (Sveriges kommuner och landsting). Pengarna ska investeras i ”de mest sjuka äldre”.

Vårdsamverkan är ett samarbete mellan kommun, primärvård och sjukhus i Örnsköldsvik, som sedan 2003 strävar mot att förbättra samverkan samt gemensamt utveckla vård och omsorg för Ö-viks kommuninvånare. Nu har man gemensamt ansökt om stimulansmedel för att förbättra omvårdnaden av patientgruppen ”de mest sjuka äldre”, en ansökan som godkänts. En arbetsperiod på 3 år innebär 3,3 miljoner kronor per år.

– Ytterligare ett gott exempel på att samarbete lönar sig, inte bara ekonomiskt, utan i att skapa mervärde för dem vi är till för, säger Elvy Söderström, kommunalråd i Örnsköldsvik.

Målet ska vara att den aktuella målgruppen inte ska behöva passera akutmottagningen när det inte finns behov av det, men att väntetiden för de som behöver akutmottagningens kompetens ska minska.

Dela med dig av denna artikel på: