Du är här

2010-07-06 - Samhällsinformation
En trygg sommar kräver förberedelser. Foto: Håkan Nordström

Säker i stugan i sommar

Hela vintern har du väntat på dem – veckosluten och semesterveckorna på stugan tillsammans med familj och vänner. Och även om sol, bad och lugna stunder är det enda i tankarna kan det vara bra att planera för eventuella missöden.

 • Kontrollera att stugans adresskylt är väl synlig och att adressuppgifterna är korrekta. En ändamålsenlig skylt hjälper vid behov utryckningsfordonen att hitta till platsen.
 • Ta reda på stugans koordinater, så att du känner till dess exakta läge om du råkar ut för en nödsituation. Du kan fastställa koordinaterna t.ex. i Nödcentralens kartkoordinattjänst.
 • Kontrollera att stugans brandvarnare fungerar och byt ut batterierna mot nya. Brandvarnaren är förutom obligatorisk också stugans viktigaste säkerhetsutrustning. Brandvarnarens livslängd är högst 10 år.
 • Kontrollera skorstenar och rökkanaler och beställ sotare, om du upptäcker skador eller om det gått tre år sedan senaste sotning. Börja värma upp stugan försiktigt. Bränn först endast små mängder ved i öppna spisen eller bastuugnen. På så sätt kan du undvika sprickbildning i kalla rökkanaler.
 • Låt elapparater i stugan torka och värmas upp i lugn och ro. Kontrollera att elapparaternas ledningar är hela.
 • Kontrollera slangar och anslutningspunkter till glasflaskor och t.ex. grillar, spisar och kylskåp.
 • Se över innehållet i stugans förstahjälpsskåp – det borde innehålla åtminstone förbandsmaterial, plåster, desinficeringsmedel och cortisontabletter mot ormbett.
 • Se till att du har en släckningsfilt och handbrandsläckare i närheten av bastun och öppna spisen. När har handbrandsläckaren senast servats? Första släckningsinsatsen är särskilt viktig på stugan, eftersom det kan ta längre tid för hjälpen att hinna fram dit än i staden.
 • Rengör olje- och bensinlampor från damm och annan smuts. Fyll behållarna utomhus, inte inne i stugan.
 • Se över stugans rörledningar. Kontrollera vattenkvaliteten.
 • Kontrollera att gårdens stenbeläggning och plattor inte har tjälskador som kan orsaka fallolyckor eller andra olycksfall. Säkerställ att gungornas rep är i gott skick.
 • Kontrollera att båten är ändamålsenligt förtöjd och låst. Se till att det finns lämpliga räddningsvästar och annan säkerhetsutrustning för alla i båten samt en livboj på stranden. Kolla att båten inte läcker innan du ger dig ut.
 • Städa upp förråd och förvara farliga ämnen på en egen plats utom räckhåll för barnen.
 • Gör tillsammans med hela familjen upp en räddningsplan med tanke på nödsituationer. Lär barnen hur man tryggt handskas med öppen eld och rör sig på stranden och till sjöss.
Dela med dig av denna artikel på: