Du är här

2010-07-09 - Samhällsinformation
Hopar sig molnen – dra ur sladdarna.

Förebygg skador från blixtnedslag

Varje år orsakar åska och blixtnedslag skador för miljontals kronor. Men det finns många sätt att skydda sig.

Åska kan orsaka skador på elkablar, elektronik som bärbar och fast telefon, dator, modem, tv och digitalbox, på vitvaror som kyl och frys och på själva byggnaden om det börjar brinna.

– Om blixten slår ner kan det också bli skador som upptäcks långt senare, när man till exempel slår på elen för att börja värma upp huset framåt hösten. Då kan det visa sig att till exempel isolering på kablar är skadad vilket kan orsaka allvarliga elfel och bränder, säger Mats Wiklund, marknadschef Privat hos Länsförsäkringar Västernorrland som får in mellan 80 och 260 anmälningar om skador varje år.

Det är enkelt att förebygga många av de skador som åskan kan leda till. Det som orsakar de flesta skadorna är så kallade inledningsskador. Kraften från blixten leds in i byggnaden genom det befintliga ledningsnätet. För att undvika att det händer kan man installera ett fast monterat åskskydd.

– Om huset inte är skyddat med åskskydd, överspänningsskydd och liknande så se till att dra ur sladden ur vägguttaget på telefon, tv, dator och annan elektronisk utrustning när de inte används. Då hindrar man åtminstone att ett eventuellt blixtnedslag skadar dessa saker, säger Mats Wiklund.

Förebygg åskskador så här:

  • Installera åskskydd mot så kallade inledningsskador.
  • Installera överspänningsskydd som skyddar elnätet när det startas efter ett avbrott.
  • Se till att ha en fungerande jordfelsbrytare.
  • Se till att ha fungerande brandvarnare och brandsläckare.
  • Dra ur sladdar på elektroniska saker som dator, tv, modem och telefon.
  • Använd aldrig lampor, kontakter, sladdar eller elektriska apparater som verkar skadade, luktar eller låter konstigt.

Dela med dig av denna artikel på: