Du är här

2010-07-09 - Samhällsinformation
Foto: Märta Karlsson

Allt färre omkomna i trafiken

Allt färre dör i trafikolyckor i länet och antalet döda är nu nere på samma nivåer som de var på trettiotalet.

– Det är bättre fordon, det sker en utbyggnad av mitträcken och den hastighetsöversyn av vägarna som gjordes för några år sedan har också sänkt medelhastigheten något. På sträckor med fartkameror är det också lite lägre hastigheter än tidigare, säger Lennart Hellsing, Trafikverket till Sveriges radio.

Hittills i år har tre personer omkommit i trafiken i länet.

– Det är oerhört positiva siffror, även om det fortfarande är så att varje olycka med svåra personskador eller dödlig utgång är en för mycket.

Dela med dig av denna artikel på: