Du är här

2010-08-04 - Samhällsinformation
Foto: Märta Karlsson

Så räddar du huset mot översvämningar

Efter en ovanligt varm sommar faller nu regnet över Sverige och undersökningar visar att hela tre av fyra svenskar inte vidtagit åtgärder för att skydda sitt hus mot översvämningar.

Men det finns mycket man som husägare kan göra för att förebygga översvämningar. De flesta så kallade ”skyfallsskador” som Trygg-Hansa sker under sommarmånaderna och denna sommar är inget undantag. Som husägare bör man se över sitt hus och vidta åtgärder för att skydda sig mot översvämningar.

Har man redan drabbats gäller det att ringa räddningstjänsten och sitt försäkringsbolag för att få hjälp och råd, samt att försöka rädda det som räddas kan och få upp så mycket lösöre som möjligt på övervåningen. I förebyggande syfte bör man som husägare ha två råd i åtanke, vattnet måste enkelt kunna rinna bort från huset och vatten ska inte överhuvudtaget kunna rinna in i huset. Var observant på väderleksrapporten och vidta åtgärder om skyfall väntas.

Råd för att skydda ditt hus mot översvämningar:

  • Var vaksam över vädret i din region genom att följa väderleksrapporterna noga. Om det finns överhängande risk för översvämningar eller stormar i din region och du misstänker att ditt hus kommer att skadas, följ råden nedan och kontakta ditt försäkringsbolag för att få råd om vad mer du bör göra.
  • Kontrollera att avloppsbrunnar och takrännor är fria från löv, grenar och skräp.
  • Om vatten runnit in i huset, kontakta räddningstjänsten och ditt försäkringsbolag.
  • Kontrollera taket för att se att inga takpannor är lösa, som kan blåsa av eller orsaka läckor.
  • Vid översvämningsrisk, flytta upp lösöre som du förvarar i källaren till övervåningen.
  • Vid översvämningsrisk, palla upp möbler som står i källaren eller på markplan med brädlappar eller liknande för att undvika att de står i vatten.
  • Glöm inte bort att titta till fritidshuset.
Dela med dig av denna artikel på: