Du är här

2010-08-20 - Samhällsinformation
Foto: Magnus Nyman

Västernorrland står för största ökningen av avskjutna älgar

Avskjutningen av älg hösten 2009 blev drygt 88 000 älgar, vilket innebär en ökning med fem procent jämfört med året innan då cirka 83 500 älgar sköts. Störst var ökningen i Västernorrland där avskjutningen ökade med 700 älgar förra jaktsäsongen.

– Avskjutningen har ökat i nästan alla län, kommenterar Jägareförbundets klövviltkonsulent Göran Bergqvist. Det är bara i några län som avskjutningen har minskat och minskningen är störst i Uppsala län där det sköts nio procent färre älgar jämfört med året innan.

– Den ökade avskjutningen indikerar att älgstammarna ökar i stora delar av landet vilket också bekräftas i många rapporter från jägare, tillägger Göran Bergqvist.

– Största ökningen i relativa tal återfinns i Skåne där avskjutningen ökade med hela 34 procent, men det skjuts å andra sidan ganska få älgar i Skåne. Länens avskjutning bestod i medeltal av 50 procent älgkalvar.

– Det är bra säger Göran Bergqvist, vi strävar efter att hälften av de skjutna älgarna skall vara kalvar vilket är fallet den senaste jaktsäsongen, då ökar medelåldern hos de älgar som finns kvar efter jakten, vilket innebär att det blir fler kalvar som föds nästa år.

Älgjakten gav cirka tolv tusen ton näringsrikt kött.

– Intresset för viltkött ökar, konstaterar Torsten Mörner, ordförande i Svenska Jägareförbundet. Älgkött är bland det mes klimatvänliga man kan äta, magert och rikt på omega-3-fetter.

Svenska Jägareförbundet är en folkrörelse med cirka 200 000 medlemmar. Förbundet bildades 1830 i syfte att rädda viltstammarna samt att främja en långsiktigt hållbar jakt. Svenska Jägareförbundet har även ett allmänt uppdrag av regeringen att leda den praktiska jakten och viltvården i Sverige.

Dela med dig av denna artikel på: