Du är här

2010-08-19 - Örnsköldsvik
Vapen finns hos fler än var tionde västernorrlänning.

Fler än var tionde västernorrlänning har vapen

82 182 vapen finns registrerade i Västernorrland, fördelade på 26 405 personer.

Jämtland är Sveriges vapentätaste län med 600 licensierade vapen per 1 000 invånare.  Därefter följer Norrbotten och Västerbotten. Detta visar ny statistik från nyhetsbyrån Siren som hämtat uppgifterna från Polisens vapenregister.

Västernorrland hamnar på sjätte plats i ”vapenligan” med 82 182 registrerade vapen hos 26 405 personer med licens. Det ger ett snitt på 3,3 vapen per person med licens.

Man kan förmoda att de flesta vapen används av jägare, årets älgjakt inleds för övrigt 6 september.

Vapnen fördelar sig enligt följande: kulgevär 44 037, hagelgevär 24 348, kombinationsgevär 6 257, pistol 2 612, revolver 1 437, kulsprutepistol 24, övriga typer 3 140.

Den additionskunnige upptäcker då att totalsumman av de olika vapentyperna blir 81 855, det saknas alltså 327 vapen jämfört med den siffra som finns anges i antalet registrerade vapen. Vad detta beror på och vad de kan vara för vapen framgår inte av statistiken.

Antal vapeninnehavare och vapenlicenser har för övrigt minskat i länet de senaste åren.

Noterbart är att Västra Götaland har i särklass flest registrerade kulsprutepistoler och att Stockholm toppar listan med antal revolvrar.

Dela med dig av denna artikel på: