Du är här

2010-08-23 - Samhällsinformation

Skolstart med många trafikfaror

I dag börjar skolan igen i Örnsköldsvik och samtidigt börjar trafikaktiviteterna vid skolorna. Elever som cyklar i klungor och föräldrar som transporterar sina barn i bilar.

Webben 7 uppmanar alla att inta största försiktighet. Speciellt du som sitter i bilen och passerar skolor som stått öde och tomma under flera veckor.

Dela med dig av denna artikel på: