Du är här

2010-08-24 - Nyheter/Reportage
Domsjö Fabriker ingår redan i ett samarbete med Umeå Energi. Foto: Håkan Nordström

Umeåchef vill samarbeta med lillebror

Botniabanans invigning har fått Umeå Energis koncernchef Göran Ernstson att rikta blicken mot Örnsköldsvik.
– Vi vill se ett ökat samarbete mellan de norrländska kuststäderna, säger han. Botniabanan öppnar verkligen för nya möjligheter.

Göran Ernstson nämner bland annat ett samarbete mellan Umeå Energi, Övik Energi och Domsjö Fabriker kring inköp av biobränsle.

Ett annat konkret exempel är ett utvecklingsprojekt hos bolaget BioEndev, som förädlar biomassa och utvecklar nya metoder för att producera förnybar energi.
Där äger Umeå Energi och Övik Energi varsin tredjedel och det planeras för en betydligt större demoanläggning i Örnsköldsvik.
– Vi tror mycket på dessa projekt, säger Göran Ernstson, och vi hoppas nu att Botniabanan ska underlätta för fler fruktbara samarbeten.

Dela med dig av denna artikel på: