Du är här

2010-09-24 - Samhällsinformation
Foto: Håkan Nordström

Nya ledamöter till kyrkomötet

På måndag när årets kyrkomöte inleds i Uppsala deltar tolv ledamöter från Härnösands stift. Åtta av dem är nykomlingar, flera genom personröster vid förra höstens kyrkoval.

Kyrkomötet är Svenska kyrkans högsta beslutande organ och sammanträder en gång per år. Sammanträdet nästa vecka är det första sedan förra höstens kyrkoval. Knappt hälften av de 251 ledamöterna är därför nya. Från Härnösands stift är så många som åtta av tolv ledamöter där för första gången. Personrösterna hade stor betydelse i det senaste kyrkovalet och tre av de nya ledamöterna har fått sitt mandat direkt av väljare som utnyttjat den möjligheten.

Följande av kyrkomötets ordinarie ledamöter är från Härnösands stift:

Linn Berglin, socialdemokraterna, Östersund (ny, genom personröster)

Tommy Eriksson, socialdemokraterna, Matfors

Christina Andersson, socialdemokraterna, Örnsköldsvik (ny)

Leif Nilsson, socialdemokraterna, Ytterhogdal

Christina Meltin Westerlund, socialdemokraterna, Härnösand (ny)

Erik A. Egervärn, centerpartiet, Hallen

Per-Henrik Bodin, centerpartiet, Styrnäs

Gerd Gabrielsson, folkpartister i Svensk kyrkan, Alnö (ny)

Thelma Bolin, frimodig kyrka, Frösön (ny)

Gusten Rolandsson, kristdemokrater i Svenska kyrkan, Frösön (ny, genom personröster)

Ingrid Borgström, moderaterna, Frösön (ny, genom personröster)

Torkel Selin, partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan, Härnösand (ny)Ledamöterna i kyrkomötet väljs av Svenska kyrkans medlemmar i kyrkovalet som hålls vart fjärde år. Den här mandatperioden är fler ledamöter än tidigare från Härnösands stift, som innefattar Västernorrlands och Jämtlands län. Det är en följd av att valdeltagandet ökade i regionen vid det senaste kyrkovalet.  
                      
Kyrkomötet är uppdelat på två sessioner. Under den första sessionen, som pågår 27 september till 1 oktober arbetar ledamöterna i utskott. Där bereds de ärenden som kommit in, genom skrivelser från kyrkostyrelsen eller motioner från ledamöter. Under den andra sessionen, som är den 26 till 29 oktober, fattas sedan beslut i frågorna.

Läs mer om kyrkomötet och de 79 motioner som lämnats in: http://www.svenskakyrkan.se/kyrkomotet
Dela med dig av denna artikel på: