Du är här

2010-09-25 - Ekonomi
Foto Håkan Nordström

Övik Energi visar plus på 8,9 miljoner

Främsta anledningen är att Hörneborgsverket är i full drift.

Övik Energi presenterar sin delårsrapport för januari-augusti 2010 och den visar ett resultat på plus 8,9 miljoner kronor efter finansnetto. Det kan jämföras med resultatet motsvarande period förra året som var minus 63,6 miljoner kronor. Nettoomsättningen har ökat med cirka 50 procent jämfört med förra årets delårsresultat.

- Det känns riktigt bra att vi nu visar ett positivt resultat. Den främsta anledningen är naturligtvis att vårt kraftvärmeverk, Hörneborgsverket, är i full drift, men också att vintermånaderna var kalla, säger Kristina Säfsten, vd Övik Energi AB.


Kylan resulterade i ökad efterfrågan på fjärrvärme. Under den kalla perioden var också priset på såld el från Hörneborgsverket extremt högt.
Ett förhållandevis högt elpris bestod under sommaren bland annat till följd av att flera kärnkraftverk var avstängda. Men det finns faktorer som bidragit negativt, till exempel det kraftigt minskade priset på elcertifikat.
 
- Även om resultatet går i helt rätt riktning bör en sådan här stor verksamhet visa ett ännu starkare resultat. Vi fortsätter att arbeta med vårt åtgärdsprogram och siktar på en successiv förbättring allteftersom våra gjorda investeringar kan skapa större intäkter och minskade kostnader, fortsätter Kristina Säfsten.

I resultatet ingår inte påverkan genom resultatandelar från intressebolag.  

Dela med dig av denna artikel på: