Du är här

2010-10-21 - Ekonomi
Glada kor under vårens kosläpp. Nu finns det även mjölkbönder som kan glädjas åt ökat statligt stöd. Foto Håkan Nordström

Ökat stöd till jordbruket i Norrland

För en mjölkgård med 60 kor innebär det upp till 150 000 kronor i ökat stöd per år, beroende på vilket stödområde man tillhör.

Regeringen fattade i dag beslut om att höja stödbeloppen till jordbruket i Norrland. Det är efter förhandlingar med EU-kommissionen som Sverige fått igenom ett förbättrat norrlandsstöd med större frihet än tidigare att korrigera beloppen mellan regioner och produktionsgrenar, vilket förhindrar att befintligt stöd uteblir.

Ambitionen är nu att använda de höjda stödbeloppen till den norrländska matproduktionen. Det är viktigt för att skapa fler jobb i hela Norrland och för att utveckla och förstärka den norrländska matens del av visionen Sverige – det nya matlandet.

– Det är efter tuffa förhandlingar som Sverige fått klartecken om ett förbättrat norrlandsstöd som ger mer pengar till de norrländska bönderna. Förhoppningsvis kommer detta innebära att vi får fler bönder i Norrland, och att de som redan finns vågar satsa. Det leder till fler jobb och en levande landsbygd som är så viktigt för Norrlands framtid, säger landsbygdsminister Eskil Erlandsson.

Det är det svårare klimatet, vilket påverkar förutsättningarna för att bedriva jordbruk i Norrland, som ligger bakom det särskilda nationella stödet. Det nationella stödet, tillsammans med miljöersättningar, kompensationsbidrag och stöd till investeringar och andra strukturförbättrande insatser i Sveriges landsbygdsprogram medverkar till att ett öppet odlingslandskap och att ett livskraftigt jordbruk i norra Sverige kan finnas kvar. Enligt anslutningsfördraget till EU får Sverige lämna ett nationellt stöd för att säkerställa jordbruksverksamhet i norra Sverige.

De nya nivåerna gäller retroaktivt från den 1 juli 2010.

Dela med dig av denna artikel på: