Du är här

2010-12-17 - Bjästa
Bron över Nätraån i Bjästa har öppnat. Foto: Rasmus Lindberg

Bron över Nätraån öppen

Invigning och öppning av nya bron över Nätraån i Bjästa sker på måndag men redan nu är trafiken igång.

Den nya bron över Nätraån i Bjästa är färdigbyggd och öppningen sker med en invigningsceremoni mitt på bron med start klockan 11.00 på måndag 20 december.

Men redan nu på fredag eftermiddag släpptes trafiken på igen för första gången sedan den gamla bron revs i somras.

 

Program för invigningen måndag 20 december:

11:00 Sång av kyrkans barnkör- Invigningstal och bandklippning av Roger Burland, ordförande nämnden för teknik och service.

Sång av Sara Lundgren, Magdalena Nyholm och Emma Strindin, Bjästaskolans åk 9.

Sång av kyrkans barnkör.

Fritidsgårdens ungdomar serverar glögg under hela invigningen.

Fakta

  • Den gamla bron över Nätraån i Bjästa byggdes 1932 och fick genom åren sprickor samt saknade gångbana. Sommaren 2010 togs den bort för att ge plats åt en ny.
  • Bron som invigs december 2010 är en träbro med 6 meter bred körbana och 2 meter bred gångbana.
  • Den nya bron består av tre delar: Underst träbågar som byggts av brotillverkaren i Kroksjön utanför Skellefteå. 9 november fraktades de via två trailers till Bjästa och började lyftas på plats från varsin sida av Nätraån. Därefter byggdes stolpar som stöttningar och överst körbanan.
  • Träbågarna är 1,3 meter höga, 0,5 meter breda och har en spännvidd på 34 meter.
  • Träbågarna vilar på 4 stag som vardera är 33 meter långa. Varje stag väger 3,5 ton och är tillverkade i Tyskland.
  • Fördelen med en träbro är att den blir lättare än vad den gamla bron var.
  • Den nya bron kommer att stängas någon vecka under sommaren 2011 för att asfalteras.
  • En provisorisk gångbro finns bredvid bygget. Den blir kvar till och med sommaren 2011 på grund av att körbanan på nya bron stängas för asfaltering under en par veckor då.

Dela med dig av denna artikel på: