Du är här

2011-03-09 - Nyheter/Reportage
Foto: Håkan Nordström

Luftfartsverket belönat för fjärrstyrda torn

Luftfartsverket, LFV, har vid den pågående flygbranschmässan, ATC Global i Amsterdam, tilldelats ett innovationspris för arbetet med fjärrstyrda torn, som det som är på gång vid Örnsköldsviks flygplats.

Arbetet med de fjärrstyrda tornen sker inom ramen för det europeiska utvecklingsprojektet SESAR och redan nu på går arbetet i Sundsvall för att förbereda flygledning vid Örnsköldsvik flygplats på distans.

– LFV:s  uppgift är att se till att människor kan färdas tryggt och säkert i det svenska luftrummet. Utmärkelsen visar att vi är en aktör i teknikens framkant. Fjärrstyrda torn ligger dessutom helt i linje med regeringens intentioner att LFV ska främja forskning, utveckling och införande av ny teknik av betydelse för flygtrafiktjänst, säger Thomas Allard, generaldirektör för LFV.

Även i fjol fick LFV pris vid ATC Global för konceptet fjärrstyrda torn. Projektet drivs av LFV tillsammans med Saab och flygtrafiktjänsterna i Norge, Estland, Finland, Irland, Island, Danmark och Österrike samt flygplatsbolaget Swedavia.

– Detta är det mest mogna projektet i Europa, som står närmast att bli realiserat inom ramen för SESAR. Projektet är på tid, levererar mätbara resultat och har dokumenterats på ett sätt som gör det möjligt för ett aktivt deltagande av olika flygsäkerhetsmyndigheter, säger Patric Ky direktör för SESAR.

Med hjälp av fjärrstyrda torn kan man utöva flygledning på distans. Det gör det möjligt att på ett kostnadseffektivt sätt säkerställa flygtrafikledning även till avlägsna områden med få människor. Istället för att hålla flera kontrolltorn bemannade kan resurserna samlokaliseras till en central.


Dela med dig av denna artikel på: