Du är här

2011-03-10 - Samhällsinformation
Kyrkohistoria i fokus vid symposium på lördag. Foto: Håkan Nordström

Glömd kyrkohistoria i fokus

Den norrländska kyrkohistorian diskuteras vid ett symposium i Örnsköldsvik nu på lördag.

När kyrkohistoria skrivits har de norrländska särdragen utelämnats. Denna glömda del av vår historia står i fokus vid ett symposium i Örnsköldsvik nu på lördag. En rad framstående historieforskare medverkar.

Norrländskt kyrkoliv har på många sätt präglat av en annan historisk bakgrund än övriga landet. Här har till exempel funnits en utbredd sed kring nöddop, flera kyrkstäder och ett antal speciella religiösa rörelser. Det är sådant som präglat kyrkans roll i det norrländska samhället men inte historieböckerna.

– Den norrländska kyrkohistorien är i stort sett förbisedd i allmänna framställningar, konstaterar professor Daniel Lindmark, som vill ändra på detta förhållande.

Symposiet på lördag är ett led i arbetet att åstadkomma en samlad historisk framställning av norrländskt kyrkoliv. Förutom professor Daniel Lindman, Umeå, föreläser departementsrådet Leif Grundberg, Stockholm, universitetslektor Thomas Girmalm, Umeå och docent Carola Nordbäck, Sundsvall. Även biskop Tuulikki Koivunen Bylund medverkar.

De norrländska särdragen, aktuell norrländsk medeltidsforskning och kollektiva identiteter är några av de ämnen som står på programmet.

Symposiet arrangeras lördagen den 12 mars klockan 13.00 – 16.30 i Örnsköldsviks församlingshem (Storgatan 29). Symposiet är ett samarbete mellan Härnösands och Luleås stiftshistoriska sällskap.

Dela med dig av denna artikel på: