Du är här

2011-03-13 - Utställning
Utställningen Kretshopp är interaktiv och bland annat kan man på en bildskärm se hur framtidens hållbara städer kan se ut. Foto: Nils Ågren

Kretshopp – en hållbar värld

Vilket samhälle vi vill skapa för framtiden är en ödesfråga för världen, en fråga som ställs i utställningen Kretshopp på Örnsköldsviks museum.

Vi är en del av naturen och vår ömtåliga jord ska föda oss alla. Våra val i livsmedelsbutiken är viktiga och påverkar miljön, inte bara i vår närmaste omgivning utan i stora delar av världen. Om jorden ska föda oss alla måste vi värna om den odlingsbara jord vi har.

En avgörande fråga för världen är vilket samhälle vi vill skapa för våra barnbarn och kommande generationer. I dag lever hälften av jordens befolkning i växande storstäder som är beroende av omgivande ekosystem för mat- och energiförsörjning, och en mängd transporter.

Kan all energi i den framtida staden skapas av sol, vind och vatten? Kan material och energi återvinnas maximalt i ett kretslopp? Kan kommunikationer bli tysta och rena? Kan mat produceras lokalt i vertikala växthus?

Kretshopp är en tankeväckande utställning, uppdelad i tre rum med olika teman. Utställningen är också interaktiv och här kan man ta del av flera pedagogiskt uppbyggda filmer om exempelvis global uppvärmning och fotosyntesens vikt för klimatet.

Här finns också en nio minuter lång intervju med kocken Carl-Jan Granqvist som bland annat berättar om klimatsmart mat, onödigt matsvinn och glädjen av att äta mat man själv odlat eller plockat.

- Vi köper hellre billigt och mycket än utsökt och litet, säger Carl-Jan Granqvist tänkvärt.

Filmen visas vid ett dukat matbord med tips på menyer för våra fyra årstider.

Flera intervjuer finns också att se, bland annat med konstnären Gerd Göran om hur livet såg ut på gården i Värmland där hon växte upp.

Vatten och vattenrening, naturens egna ekosystemtjänster och en monitor med framtidsvisioner av ny teknik är andra stationer i utställningen som avslutas med ”Livsfilosofiska tältet”, ett mongoliskt tält klätt med handvävt ekologiskt bomullstyg från Indien. En plats för eftertanke och samtal där besökarna kan välja ett kort med livsfilosofiska citat att ta med in.

Utställningen, som producerats av Technichus i Härnösand, pågår till 30 april och borde vara intressant inte minst för skolklasser.

Dela med dig av denna artikel på: