Du är här

2011-03-15 - Samhällsinformation
Foto: Håkan Nordström

Jämställdhet värderas högt

80 procent av killarna i åldern 14- 15 år i Örnsköldsvik tycker att jämställdhet mellan tjejer och killar är viktigt.

Lite drygt hälften av de tillfrågade unga unga männen anser att det är viktigt att killar är manliga, och ungefär var fjärde kille tycker att synen på manlighet bör ändras.150 ungdomar från Örnsköldsvik svarade på enkäten. Detta uppger allehanda.se på tisdagen.

– Enligt rapporten så känner sig många killar begränsade av förväntningar på manlighet, men upplever att det inte går att ändra på. Machofabriken kan synliggöra dessa normer och skapa förutsättningar för förändring, säger Lisa Malmberg, projektledare på Machofabriken.

Machofabriken lanseras idag 15 mars och är Sveriges första nationella jämställdhetsprojekt med killar och manlighet i fokus. Machofabriken är ett samarbete mellan Män för Jämställdhet, Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige (Roks) och Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund (SKR). Machofabriken möjliggörs med medel från Arvsfonden.Dela med dig av denna artikel på: