Du är här

2011-03-16 - Nyheter/Reportage
Det lätta brunnslocket är barnsäkert, hållbart och väger en bråkdel av de klassiska betonglocken.

Öviksuppfinning underlättar arbete

Det första godkända lätta brunnslocket tillverkas i Örnsköldsvik.

Det är Lars Norberg, ursprungligen från Örnsköldsvik, som via sitt företag Brunnspecialisten har utvecklat produkten och nu fått locken godkända enligt den standard som finns. Tillverkningen av brunnslocken sker i Örnsköldsvik av företaget Compositteknik.

Brunnslocken har godkänts av SMP (Svensk Maskinprovning), vilket innebär att brunnslockens låsningsanordning är barnsäker och att locken klarar en belastning på minst 1500 kilo. Dessutom väger locken enbart en bråkdel av vad de betonglock som de är tänkta att ersätta väger.

– Jag bevittnade flera gånger hur min far med hjälp av spett och traktor kämpade för att flytta sitt tunga betonglock. Någonstans där kom idén för att skapa lätta brunnslock. Eftersom jag själv har barn kändes det även viktigt att locken är barnsäkra, säger Lars Norberg.

Umeå kommuns bolag för vatten och avfall, UMEVA, har nu bytt, på prov, ett tiotal brunnslock på de kommunala brunnarna. Fler kommuner väntas följa.

– Vi valde att byta ut de tunga betonglocken på våra egna slambrunnar mot Brunnspecialistens lätta brunnslock. Detta för att kunna följa arbetsmiljöreglerna när det gäller tunga lyft. Våra entreprenörer slipper därmed att slita ut sina ryggar och riskera fingrarna vid lyft av de gamla tunga betonglocken, säger utvecklingsingenjör Jan-Olov Åström vid UMEVA.


Dela med dig av denna artikel på: