Du är här

2011-03-16 - Nyheter/Reportage
Foto. Håkan Nordström

Vindkraftbygget i Solberg igång

Vindkraftsbygget på Trattberget, har nu satts igång med markarbeten.

Det är NCC som har påbörjat markarbetena för det som ska bli företaget VindIns vindkraftpark.

Man kommer att färdigställa 25 vindkraftverk, och VindIn har därefter möjlighet att komplettera med ytterligare 5 verk. Den totala investeringen beräknas till cirka 1 miljard kronor.

Etableringen innebär, framför allt under byggtiden, ökade kommersiella möjligheter för orten Solberg. De som arbetar med projektets olika delar kommer att vara i behov av boende, mat och annan service. Ett lokalt projektkontor har inrättats i den tidigare skolbyggnaden "Solstrålen".

Vindkraftparken i Solberg är den första stora etablering som möjliggjorts genom att Örnsköldsviks kommun i en särskild översiktsplan för vindkraft pekat ut tolv områden som bedömts som lämpliga.


Kommunens vindkraftsplan.

 

*****

 
VindIn AB ägs av ett antal elenergiintensiva bolag. Dessa är AGA AB, Billerud AB, Cementa AB, Korsnäs AB, Holmen AB, KemaNord Kraft AB, LKAB, Preem AB och Stora Enso AB. Bolagens sammanlagda elkonsumtion uppgår till 20 TWh.

Dela med dig av denna artikel på: