Du är här

2011-03-25 - Nyheter/Reportage
Foto: SEKAB

Diplomatdelegation besöker bioraffinaderiklustret

Måndagen den 28 mars besöker UD och diplomater från 29 ambassader företagen i klustret vid Domsjö utvecklingsområde.

Besökarna kommer att få se hur företagen i området samverkar för att tillsammans få ut mer av det trä som skogarna i länet ger. Området ett utmärkt exempel på hur mindre aktörer kan samarbeta för att få ökad effektivitet i utveckling och produktion samt genomslag för sina produkter. Dessutom är det en möjlighet för  SEKAB att sprida kunskap om den unika demoanläggningen för andra generationens biodrivmedel baserade på cellulosaetanol samt om gröna kemikalieprodukter.

Studiebesöket genomförs inom ramen för UD:s årliga studieresa för utländska beskickningschefer till ett utvalt län för att ge diplomaterna en möjlighet att lära känna det Sverige som finns bortom huvudstaden.

I år har valet fallit på Västernorrlands län. Resan börjar i Örnsköldsvik den 28 mars och avslutas i Sundsvall onsdagen den 30 mars. Under de intensiva dagarna kommer diplomaterna att besöka företag, lärosäten, lokala institut och myndigheter samt gå på stadsvandring.

Studiebesöket är en utmärkt möjlighet att sätta svensk bioetanol på kartan. Under den delen av besöket som sker hos SEKAB kommer delegaterna få se hur hållbar miljövänlig etanol framställs, vår gröna kemi och inte minst besöka vår världsunika demoanläggning för produktion av andra generationens cellulosaetanol, en produkt som är färdig att kommersialisera.

Klustret Framtidens Bioraffinaderi är ett initiativ mellan företag, samhällsfunktioner och universitet i Örnsköldsviks- och Umeåregionen. Tillsammans driver SEKAB och de andra ingående aktörerna processer och projekt där målet är att med skog och energigrödor som råvara möta dagens energi och klimatutmaningar.
Dela med dig av denna artikel på: