Du är här

2011-03-29 - Samhällsinformation
På skolavslutningsdagen i juni avslutas 30-projektet, som nu ska utvärderas. Foto. Håkan Nordström

30-försöket i Örnsköldsvik avslutas

Försöket med högsta hastighet 30 km/tim när en buss står stilla för på- och avstigning avslutas.

Resultaten visar att hastigheten har sänkts när trafikanter kör förbi eller möter en buss med tända 30-skyltar. Nu fortsätter arbetet med att utvärdera försöket och väga olika alternativ för att förbättra trafiksäkerheten för i första hand barn och ungdomar.

30-försöket kommer att avslutas i samband med skolavslutningen i början av juni i år. Därefter kommer skyltarna successivt att monteras av bussarna under sommaren. Så länge skyltarna används på bussarna gäller regeln att högsta tillåtna hastighet är 30 km/tim när bussen stannat för av- och påstigning.

När 30-skyltarna är borta gäller Trafikförordningen som vanligt. Den kräver att hastigheten ska anpassas till "rådande förhållanden" och det är viktigt att även i fortsättningen sänka hastigheten där det till exempel finns risk för att någon springer ut i vägen skymd av en buss.

Under försöket visar mätningar att medelhastigheten sjunker för såväl trafik som hinner upp eller möter en buss med tänd skylt. 30% av upphinnande bilister sänker hastigheten till 30 km/tim eller mindre. Även om många inte sänkt farten till 30 är minskningen betydelsefull. I 30 km/tim överlever åtta av tio en påkörning, i 50 km/tim bara två av tio.

Trafikverket arbetar med flera projekt för att förbättra miljön för oskyddade trafikanter och framförallt för barn och unga. Barnkonsekvensutredningar vid ny- och ombyggnad, säkrare hållplatser, siktförhållanden, regler för skolskjutsar med buss i linjetrafik, gång- och cykelvägar samt säkra övergångar är några exempel på pågående arbeten. 30-försöket är en del där effekter och kostnader nu ska analyseras.

Resultaten av de försök som genomförts på olika håll i landet kommer efter analys att leda till förslag och rekommendationer senast till sommaren.


Dela med dig av denna artikel på: