Du är här

2011-04-04 - Nyheter/Reportage
Foto: Håkan Nordström

Startskott för vindkraft i Solberg

Klockan 15.00 i dag tas det första spadtaget för det vad som är tänkt att bli nummer ett av en lång rad vindkraftsprojekt i kommunen.
– Det här är ett efterlängtat ögonblick, säger Ulf Agemar på kommunens tillväxtavdelning.

På Trattberget närvarar bland annat representanter för Vindin, Holmen och Siemens samt landshövdingen Bo källstrand och företrädare för kommunen.

NCC är redan i full gång med markarbeten för 95 miljoner, men nu tas det symboliska första spadtaget.

– Sannolikt blir det Elvy Söderström och Bo Källstrand som hjälps åt, säger Ulf Agemar. Elvy sa att hon skulle skaffa fram en sådan där spade med dubbla handtag.

Satsningen på Trattberget samfinansieras av Nordea och Vindin, som bildades 2006 av ett antal energiintensiva svenska företag. Där ingår Aga, Billerud, Cementa, Linde Gas, Preem, Akzo Nobel, LKAB, Korsnäs, Boliden, Stora Enso och Holmen.

VindIn har fått klartecken för 30 kraftverk och har köpt material till 25 med option på ytterligare fem. Tornen kommer att levereras och monteras av Siemens.
– Troligtvis får vi en väldigt lång byggprocess, säger Ulf Agemar. Förhoppningen är att projekten ska avlösa varandra framöver och skapa sysselsättning i många år.

 

Dela med dig av denna artikel på: